Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2015-2017

Henrik Haaning Nielsen , Preben Clausen

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  Abstract

  Rapporten beskriver overvågningen af fugle i Vejlerne i 2015-2017, dog med en sammenstilling af data fra 2008-2017 for rastefuglene, som ikke tidligere har været bearbejdet. For ynglefuglene sås fortsatte fremgange i antal af ynglende sølvhejre, fjordterne, trane og blåhals. For flere jordrugende arter, hvis antal toppede imellem 1978 og 2003 (afhængigt af art) blev der i 2015-2017 registeret antal, der repræsenterer en tilbagegang i forhold til 1978-2003. Det gælder flere arter af ynglende vadefugle samt hav- og sortterne. For flere af arterne kan de seneste års lave antal være forårsaget af et par tørre forår og somre, i kombination med høj prædation, hvilket understreges af at 22-27 par sortterner i 2015-2017 kun fik en enkelt udfløjen unge. For rastefuglene er der set stabile-stigende antal af skestork, sølvhejre, bramgås, kortnæbbet gås, sædgås, svømmeænder, vandrefalk, blå kærhøg, trane og hjejle, men faldende antal af svaner.
  Original languageDanish
  PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Number of pages68
  Publication statusPublished - 12 Feb 2019
  SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Volume136

  Cite this