Wodurch unterscheidet sich Fachlexikographie von Terminographie?

Henning Bergenholtz

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I undervisningen på HHÅ skelnes der mellem leksikografi og terminologi. Denne opdeling har en historisk forklaring, som hænger sammen med, at leksikografien i lang tid har negligeret det fagleksikografiske arbejde. Specielt de teoretiske overvejelser om termers brug og nødvendigheden af en normering er blevet gennemført i den tradition, som den østrigske ingeniør Wüster har grundlagt i første halvdel af dette århundrede. De foreliggende forsøg på en afgrænsning mellem fagleksikografi og den del af terminologien, som kaldes terminografi, er dog ikke holdbare. Der foreslås derfor et større forskningssamarbjede mellem disse historisk forskellige traditioner og også en afskaffelse af en adskilt undervisning i terminologi og leksikografi.
Original languageGerman
JournalLexicographica: International Annual for Lexicography / Revue Internationale de Lexicographie / Internationales Jahrbuch für Lexikographie
Volume11/1995
Pages (from-to)50-59
Number of pages10
ISSN0175-6206
Publication statusPublished - 1995

Cite this