Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved eventuelle justeringer af reservaterne i fuglebeskyttelsesområde nr. 15: Mariager og Sødring Vildtreservater

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Links

I rapporten gives en opdateret status for antal og udbredelse af udvalgte vandfuglearter som enten raster eller yngler i fuglebeskyttelsesområde nr. 15 (Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del) samt en aktuel status for udbredelsen af bundplanter i den ydre del af Mariager Fjord. Efterfølgende gives en
vurdering af konsekvenserne for rastende vandfugle og ynglende kolonirugende
kystfugle af fem forslag til mulige ændringer af bestemmelser om jagt og færdsel i
Mariager og Sødring Vildtreservater, der begge ligger i fuglebeskyttelsesområdet.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages44
Publication statusPublished - 1 Oct 2021
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number216

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 223745952