Aarhus University Seal

Vurdering af jordens frugtbarhed - giv jorden et sundhedstjek

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

I denne rapport beskrives forskellige elementer af jordens frugtbarhed samt specifikke metoder til at analysere eller vurdere disse. Som supplement til denne rapport er der udarbejdet 8 fakta-ark med tilhørende instruktionsvideoer, som beskriver enkle metoder, der kan give hurtige og kvantitative vurderinger af jorden i danske marker. Disse simple metoder kan udføres af både rådgivere og landmænd. Rapporten udgør sammen med fakta-ark og videoer en vejledning til vurdering af jordens frugtbarhed, og bygger videre på en rapport ”Vurdering af jordens frugtbarhed – Nye simple muligheder?” fra 2016, som var en forundersøgelse til udvælgelsen af disse metoder. Rapporten er udvidet med flere beskrivelser, og er tænkt som et opslagsværk, hvis man vil vide mere om et bestemt element af jordens frugtbarhed, og hvordan man måler på det. Med de nye fakta-ark og videoer kan man forholde sig konkret til frugtbarheden af en enkelt mark, eller et område i en mark.

Ud fra en analyse af den samlede tilstand med diagnosticering af hvilke parametre, der er kritiske, kan man iværksætte eller rådgive om konkrete tiltag, der kan forbedre tilstanden. Der er udarbejdet en praktisk vejledning til dette formål: ”Forbedring af jordens frugtbarhed”.
Original languageDanish
PublisherSEGES Forlag
Number of pages42
Publication statusPublished - 1 Dec 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 140236326