Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Documents

  • SR52

    Final published version, 7.34 MB, PDF document

Links

myndigheder er forpligtet til at følge direkte op på NATURA 2000-planen i form af bekendtgørelser og lignende uden forudgående handleplanlægning. Naturstyrelsen skal som ansvarlig myndighed følge op på NATURA 2000-planerne i form af reservatbekendtgørelser, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre fugle- og pattedyrarter på udpegningsgrundlaget mod forstyrrelser fra færdsel og jagt. DCE - Nationalt Center for Energi og Miljø har derfor på Naturstyrelsens anmodning vurderet eventuelle forstyrrelsestrusler og behov for justeringer af vildtreservaternes geografiske afgrænsning og adgangsforhold. DCE’s vurdering er foretaget med udgangspunkt i NATURA 2000-planerne, idet det for alle NATURA 2000-områder er vurderet, om en reservatbekendtgørelse er et relevant forvaltningsværktøj i forhold til at sikre den enkelte fugle- og pattedyrart, der indgår i udpegningsgrundlagene, mod forstyrrelser. Vurderingen har haft særlig fokus på arter med ugunstig bevaringsprognose, idet det er vurderet, hvorvidt negative effekter af forstyrrelser bidrager til denne prognose.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages174
ISBN (Print)978-87-92825-92-6
Commissioning bodyNaturstyrelsen, Miljøministeriet
Publication statusPublished - Jan 2013
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number52

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 52206880