Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne: Opfølgning på Natura 2000-planer for perioden 2022-2027. Del III. Områdegennemgang: Øerne, Sydøstkattegat, Bælthavene og Østersøen

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Abstract

Denne rapport er del III af en opdatering af DCEs videnskabelige rapport nr. 52 om ”Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne”, der blev udgivet i 2013. Rapporten gennemgår med baggrund i de nyeste Natura 2000-basisanalyser og planer (2022-2027) fuglebeskytteelses- og habitatområderne på Øerne, i Sydøstkattegat. Bælthavene og Østersøen. I rapporten vurderes det for hvert område, om en reservatbekendtgørelse er et relevant forvaltningsværktøj i forhold til at sikre de fugle- og pattedyrarter, der indgår i områdernes udpegningsgrundlag, mod forstyrrelser.
Original languageDanish
PublisherAarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy
Number of pages174
ISBN (Electronic)978-87-7156-716-8
Publication statusPublished - Mar 2023
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number512

Cite this