Aarhus University Seal

Vurdering af bevaringsstatus for arter og naturtyper omfattet af EF-Habitatdirektivet (2001-2007) (Notat til By- og Landskabsstyrelsen): Afrapportering til EU i henhold til artikel 17 i EF-habitatdirektivet

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

  • Department of Arctic Environment
  • Department of Freshwater Ecology
  • Department of Marine Ecology
  • Department of Terrestrial Ecology
  • Department of Wildlife Ecology and Biodiversity

 I henhold til Habitatdirektivets artikel 17 skal medlemslandene hvert sjette år aflægge rapport om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er truffet i medfør af direktivet, herunder resultaterne af overvågningen af arterne (og naturtyperne) på direktivets bilag.

Rapporten gælder for perioden 2001-2006 og bygger på analyser og faglige vurderinger foretaget af uvildige eksperter og forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet ud fra eksisterende viden og data indsamlet i det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen (NOVANA). For hver art og naturtype er angivet om bevaringsstatus er gunstig, moderat ugunstig eller stærkt ugunstig. Rapporten giver det første samlede billede af tilstanden af den internationalt beskyttede natur i Danmark.

Afrapporteringen er foretaget til EIONET-database i form af fact sheets for hver art og naturtyper..

Afrapportering for arter kan findes på denne link:    

http://cdr.eionet.europa.eu/resultsxml?xml_schema_location=http%3A%2F%2Fbiodiversity.eionet.europa.eu%2Fschemas%2Fdir9243eec%2Fspecies.xsd&years%3Aint%3Aignore_empty=&partofyear=&country=http%3A%2F%2Frod.eionet.eu.int%2Fspatial%2F11&sort_on=reportingdate&sort_order=reverse

Afrapportering for naturtyper kan findes på denne link:  

http://cdr.eionet.europa.eu/resultsxml?xml_schema_location=http%3A%2F%2Fbiodiversity.eionet.europa.eu%2Fschemas%2Fdir9243eec%2Fhabitats.xsd&years%3Aint%3Aignore_empty=&partofyear=&country=http%3A%2F%2Frod.eionet.eu.int%2Fspatial%2F11&sort_on=reportingdate&sort_order=reverse

 

Original languageDanish
Publication year2008
Finished26/02/2008
Publication statusPublished - 2008

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 11744578