VR-headset: -Vigtige overvejelser med didaktiske implikationer

Sidse Zimmerman, Simon Ryberg Madsen

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

96 Downloads (Pure)

Abstract

Denne publikation er et resultat af InterLab-projektet (2020-2021). Projektet har titlen
Udviklingsprojekt om interaktive laboratorier (2020-2021), Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring. Projektet er ét af flere led i den overordnede udmøntning af den nationale strategi for at styrke naturvidenskabsfagene i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
Formålet med projektet har været at udvikle og identificere principper for og eksempler på, hvordan forskellige interaktive laboratorier kan anvendes som værktøj og skabe mest mulig værdi i naturfagsundervisningen for forskellige elevgrupper.
Det primære fokus har været på at afdække undersøgelsesspørgsmål omkring di- daktisk anvendelse og refleksioner ved brugen af interaktive laboratorier og omsætte disse i inspirationsmaterialer til sektoren. I den forbindelse har projektet også undersøgt, hvilke udbytter og virkninger, undervisere og elever oplever, der er forbundet med interaktive laboratorier. Til sidst har projektet også skulle afdække, hvilke forudsætninger det kræver at implementere forskellige former for interaktive laboratorier.
Denne publikation er den fjerde af i alt fem publikationer i InterLab-projektet:
• Interaktive Laboratorier, hovedrapport: Fund, oplevelser, eksempler og didaktiske overvejelser i grundskolen, på erhvervsuddannelser og i gymnasieskolen
• 5 perspektiver på interlabdesigns: Inspirationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til konkrete bud på, hvordan undervisere kan undersøge en simulation og vurdere, om den kan anvendes til at understøtte forskellige formål
• 11 pædagogiske formater: Bud på, hvordan man som underviser kan understøtte forskellige formål og aktiviteter i undervisning med interaktive laboratorier
• VR-headset – vigtige overvejelser med didaktiske implikationer: Inspirationsmateriale, hvor fund i projektet omsættes til en guide til indkøb og implementering af VR-udstyr
• 10 samlinger af interaktive laboratorier: Inspirationsmateriale, hvor forskellige og ofte gratis samlinger af desktoplabs, der dækker en bred vifte af naturfag og fagniveauer, gennemgås
Original languageDanish
PublisherDPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
Number of pages23
ISBN (Print)978-87-7684-492-9
ISBN (Electronic)978-87-7684-493-6
Commissioning bodyUVM
Publication statusPublished - Feb 2022

Cite this