Department of Management

VirksomhedsKompetence: En analyse af årsager til succes i danske virksomheder

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBook

  • Department of Marketing and Statistics
  • MAPP - Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector
  • Department of Economics
Virksomheder klarer sig ikke lige godt og et evigt tilbagevendende spørgsmål er hvorfor? Årsagen til at visse klarer sig markant bedre end andre skal findes i selve virksomheden og ikke i virksomhedens omgivelser. På bagrund af en undersøgelse giver danske topledere her deres bud på, hvad de anser som værende de største problemområder og som de væsentligste årsager til succes i virksomhederne. Forfatterne vurderer og sammenholder disse probelemområder og identificerer de faktiske succesfaktorer. Hvilke kompetencer er vigtigst for at opnå virksomhedens mål? Hvor oplever virksomheder de største problemer? Hvad betyder egentlig noget for at opnå succes? Hvorfor har nogle virksomheder mere succes end andre? Hvad er egentlig succes, og hvordan måles succes? Hvad er en kompetence? Hvordan kan kompetencer og problemer vurderes? Hvilke komptencer er nøglesuccesfaktorer?
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherBørsen Forum A/S
Number of pages287
Publication statusPublished - 1996

    Research areas

  • Konkurrenceevne, Kompetence, HHÅ forskning, MAPP

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32338957