Aarhus University Seal

Virkningsevaluering af Innovation Centre Denmarks aktiviteter

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Documents

Innovation Centre Denmark (ICDK) er et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet, der foruden hovedsædet i København, består af syv centre fordelt over det meste af verden. Centrene bistår det danske innovationssystem ved at fremme adgang til international viden, netværk, innovation, kapital og markeder. ICDK er placeret i Silicon Valley, Boston, München, Seoul, Tel Aviv, Shanghai og Bangalore.

Nærværende rapport vurderer og beskriver ICDK centrenes mest centrale innovationsrettede aktiviteter og deres værdiskabende virkninger med henblik på at kvalificere ministeriets effektkæde af ICDK. På baggrund af analysen genereres et udkast til en empirisk model for ICDK (se afsnit 4), der sammenholdes med effektkæden, samt anbefalinger til, hvordan data til effektmåling kan frembringes løbende, og med minimalt ressourcetræk på centrene.

Internationale studier af innovation intermediaries peger på vigtigheden af, at performance- og effektmålingsindikatorer er tæt forbundet til mekanismerne bag disse organisationers værdiskabelse, og at de indfanger så bred en vifte af organisationernes aktiviteter som muligt (Russo et al., 2018). Af denne grund afspejler rapporten en virkningsevaluering, hvor der ”konstrueres og evalueres programteorier som eksplicitte antagelser om, hvordan og hvorfor programmer virker under hvilke omstændigheder” (Bredgaard et al. 2016). Rapportens fokus er særligt på førstnævnte del og peger i retning af sidstnævnte.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherDansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
Number of pages37
Publication statusPublished - 2023

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 318544327