Aarhus University Seal

Vinkelgården - interiør og indretning 1600-1650

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Projektet Vinkelgården – indretning og interiør 1600-1650 er et samarbejde mellem Museerne i Hol-stebro, Hjerl Hede og Aarhus Universitet, Afdeling for arkæologi og Kulturarvsstudier perioden01.22.2021-30.06.2022.
Hjerl Hede ønsker at formidle Vinkelgården, som den kan have set ud omkring 1644, hvor gården bebos af herredsfogeden Mathias Sørensen. Nærværende projektets mål er at samle viden om indretning og rumanvendelse fra gårde i første halvdel af 1600-tallet, som dels kan anvendes som konkret grundlag for overvejelser til nyindretning og formidling i Vinkelgården, og dels kan give et indblik i 1600-tallets indretning og interiør på landets gårde.
Original languageDanish
Number of pages112
Publication statusPublished - 2022

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 286131584