Department of Economics and Business Economics

Vindmøllers samfundsmæssige rentabilitet - en overset aktiekursgevinst i størrelsesordenen 15. mia. kr.

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • School of Economics and Management
Baseret på at den samfundsmæssige værdi af reduktioner i  CO2 - udledningen er 270 kr. pr. ton, har subsidieringen af den danske vindmølleindustri i 1990´erne formentlig været en god forretning for det danske samfund vurderet ex ante. Ex post har denne forretning udviklet sig til at være en særdeles god forretning indtil videre.Baseret på at den samfundsmæssige værdi af reduktioner i CO2 - udledningen er 47 kr. pr. ton, har subsidieringen af den danske vindmølleindustri i 1990´erne været en dårlig forretning vurderet ex ante. Ved skæbnens gunst har denne forretning imidlertid udviklet sig til at være en god forretning indtil videre.I Dansk Økonomi, forår 2002 (DØ02) præsenteres en mere negativ konklusion. Forskellen mellem DØ02´s og nærværende beregninger består alene i, at de erhvervsmæssige fordele af subsidierne til vindmølleindustrien beregnes til en væsentlig højere værdi i denne artikel. Som i DØ02 beregnes denne værdi til at være den gevinst, som vindmølleindustriens aktionærer har fået som følge af subsidieringen. I modsætning til DØ02 beregnes denne værdi direkte ud fra aktiekurserne - dvs. en markedsbaseret værdifastsættelse.Subsidiering af vindmølleindustrien har været en god forretning for det danske samfund ene og alene som følge af, at vindmølleindustriens aktionærer er blevet forgyldte af aktiemarkedet. Man kan sige, at vindmølleindustrien har malket de subsidierede eksportmarkeder.Der findes i dag ikke markedspriser på CO2 - udledninger. Konklusionerne bliver dermed afhængige af den "forudsatte" - pris. Der er imidlertid håb forude, idet der i nær fremtid ventes at åbne børser på såvel spot som forward CO2- udledninger. Da vil cost-benefit-analyser på energi- og miljøområdet være solidt funderede i markedspriser, der direkte kan uddrages fra de finansielle markeder.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue8
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2002

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 2267787