Abstract

Rapporten samler tilgængelig viden om dyrkningssystemet Conservation Agriculture (CA). Yderligere giver rapporten en oversigt over klima- og miljøeffekter ved CA med tydelig indikation af, i hvilken retning effekterne peger (positiv, negativ, eller neutral). Rapporten er udarbejdet på basis af en vidensyntese, som er udført med udgangspunkt i en gennemgang af litteratur fra Danmark og sammenlignelige lande – først og fremmest Nordvesteuropa. Hvor det er relevant, er litteratur fra den øvrige verden inddraget. I rapporten konkluderes det, at CA i nogle situationer kan bidrage til en udvikling mod planteproduktion med lav klimabelastning og forbedret bæredygtighed. Det gælder bl.a., når CA sammenlignes med langvarige kornbaserede pløjede systemer med begrænset brug af efterafgrøder. Her kan CA alt andet lige give mulighed for at forbedre jordressourcen, øge kulstoflagringen og biodiversiteten samt mindske miljøpåvirkningen med kvælstof og fosfor. Der beskrives imidlertid også en række udfordringer ved dyrknings systemet, bl.a. i forhold til forbrug af herbicider, udledning af lattergas samt planteetablering og vækst.
Original languageDanish
PublisherDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug,
Number of pages131
ISBN (Print)978-87-93998-26-1
ISBN (Electronic)978-87-93998-27-8
Commissioning bodyMiljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen
Publication statusPublished - Oct 2020
SeriesDCA rapport
Number177
ISSN2245-1684

Cite this