Videns- og behovsafdækning af praksis i de professionelle køkkener i forbindelse med produktionen af sund og klimavenlig mad

Line Pedersen, Terkel Søndergaard Røjel, Mette Hadberg Løbner, Ulla Kidmose

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

94 Downloads (Pure)

Abstract

Linket til højre henviser til rapporten i trykt format til download. Dokumentet over linket er selve leveringen til ministeriet med følgebrev.

I januar 2021 udkom de nye officielle Kostråd – godt for sundhed og klima, hvor der for første gang
tages hensyn til både sundhed og klima. Kostrådene er både vejledende for den enkelte dansker, men også for de danske professionelle køkkener, som står for mange af de måltider vi spiser uden for hjemmet. For at de professionelle køkkener er godt rustet til, at kunne producere sund og klimavenlig mad, er der i indeværende rapport lavet en videns- og behovsafdækning af, hvad der allerede eksisterede af værktøjer og initiativer, samt hvilke værktøjer og initiativer, der var behov for at udvikle, understøtte og tilpasse for at fremme sund og klimavenlig mad i de professionelle køkkener. Der er i rapporten lavet to litteraturgennemgange, som kortlægger hvad der allerede findes af værktøjer og initiativer, til at hjælpe de professionelle køkkener. Rapporten indeholder derudover to spørgeskemaundersøgelser og to fokusgruppeinterviews, med henholdsvis madprofessionelle og beslutningstagere, som har undersøgt de professionelle køkkeners nuværende behov og erfaringer ifm. værktøjer og initiativer til, at hjælpe dem med, at producere sund og klimavenlig mad.
Original languageDanish
PublisherDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Number of pages162
ISBN (Print)978-87-93998-65-0
ISBN (Electronic)978-87-93998-66-7
Commissioning bodyFødevarestyrelsen
Publication statusPublished - 1 Dec 2021
SeriesDCA rapport
Number195
ISSN2245-1684

Cite this