Viden på arbejde i skolen: med særligt fokus på læreres og skolepædagogers engagement i problematikker om inklusion

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Temanummeret handler om, hvordan viden kan ”komme på arbejde” eller ”sættes i spil” i skolens pædagogiske praksisser med henblik på at udvikle skolen. Temanummeret har især fokus på viden, der er relevant for at handle i forhold til problematikker om inklusion af børn og unge i marginale positioner, og det formidler viden fra tre delprojekter, der har været udført under en fælles overskrift: ”Rekontekstualisering af viden om (dis)engagement og inklusion”. De tre delprojekter er udarbejdet af Lektor, Ph.d. Jens Hansen Lund, Ph.d. Maj Sofie Rasmussen, Professor Line Lerche Mørck og Cand. Pæd. Pæd. Psych. Mikkel Østergaard, samt Cand. Pæd. Pæd. Psych. Michael Lyhne i samarbejde med i alt 9 lærere, en pædagog og to forældrepar fordelt på i alt tre skoler.
Følgeprojektets udviklingsarbejde er samfinansieret af Ph.d.-rådet, DPU, AU og af VIA University College. Formålet er at eksperimentere med rekontekstualisering af forskningsviden, dvs. undersøge hvordan dette kan arrangeres som processer omkring refleksion, diskussion og/eller fælles produktion af dokumentationsprodukter for dermed at skabe afsæt for praksisudvikling, der fremmer inklusion og engagement i skolen. Denne indledende artikel introducerer til temanummeret ved at forklare, hvordan vi bruger begrebet om rekontekstualiseringsprocesser, når vi skal forstå transformationsprocesser som del af forskningsbaseret udviklingsarbejde i folkeskolen. Artiklen indleder med konkrete eksempler på den viden og de referencer fra forskning og praksis, der er blevet sat ”på arbejde” i og på tværs af de tre delprojekter. Artiklen rammesætter temanummerets artikler ved at beskrive, hvordan følgeforskningens praksis-/vidensforløb blev til, samt ved at give eksempler på, hvordan rekontekstualiseringsprocesserne blev arrangeret på tværs af følgeforskningens delprojekter. Sidst men ikke mindst giver artiklen en lille forsmag på de resultater, som temanummerets artikler formidler mere i dybden.
Original languageDanish
JournalPædagogisk Psykologisk Tidsskrift
IssueB35
Pages (from-to)6-16
Number of pages11
ISSN1903-0002
Publication statusPublished - 4 Apr 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 117710666