Verden i litteraturen - litteraturen i verden: Litteraturpædagogiske positioner og potentialer

Johannes Fibiger, Ayoe Quist Henkel (Editor), Stefan Kjerkegaard (Editor), Tobias Skiveren

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookEducation

Abstract

Når verden ændrer sig, gør litteraturen det også. Og når teoridannelserne om den ændrer sig, må litteraturpædagogikken følge trop. I dag er litteraturen vendt mod verden og optaget af at deltage i virkeligheden og forhandlingen af den. Det udgør et didaktisk potentiale, og det er dét, denne bog er optaget af.

Bogen behandler i tre dele en række relationer mellem tekst og verden:

Det nødvendige og basale: litteraturpædagogik, tekstlæsning, historisk læsning og litteratursamtaler.
Det personbårne og lokale: affektiv og postkritisk læsning, autofiktion, stedsteori og kreativ skrivning.
Det værdibårne og globale: intermedial litteratur, kønsteori, økokritik, kultur og klasse.
Undervejs illustrerer cases, hvordan kapitlernes problemstillinger kan omsættes til undervisning, og i bogen giver forfatterne desuden en lang række konkrete eksempler på arbejdet med dansk litteratur af nyere og ældre dato.

Verden i litteraturen – litteraturen i verden er skrevet af et kompetent hold af undervisere og forskere og henvender sig til lærerstuderende, studerende ved efter- og videreuddannelser og universiteter – samt lærere i grundskole og gymnasium.
Original languageDanish
Place of publicationFrederiksberg
PublisherSamfundslitteratur
Number of pages280
ISBN (Print)9788759341384
Publication statusPublished - Jun 2024

Cite this