Department of Political Science

Velfærdsreformernes elektorale konsekvenser for Socialdemokraterne

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Christoph Arndt, Denmark
Artiklen viser, at Socialdemokratiets store valgnederlag i 2001 ikke alene var en konsekvens af indvandrerspørgsmålet, men i høj grad af de velfærdsstatsreformer, der var vedtaget under Nyrup-regeringen. Reformerne var i strid med de socialdemokratiske kernevælgeres socialpolitiske præferencer, da de brød med dekommodificeringsprincippet. Disse reformer var en medvirkende årsag til vælgerskiftet fra Socialdemokratiet til Venstre og Dansk Folkeparti i 2001 samt socialdemokratiets konstante lave opbakning ved de efterfølgende valg. I modsætning til hvad man skulle forvente ifølge litteraturen, kunne Socialistisk Folkeparti som venstrefløjsparti ikke drage fordel af udviklingen pga. deres daværende funktion som støtteparti. Til gengæld vandt DF, men også V, en betydelig andel af de socialdemokratiske kernevælgere i 2001 og kunne dermed udvide deres vælgerkorps pga. Nyrups velfærdsreformer.
Original languageDanish
JournalPolitica. Tidsskrift for politisk videnskab
Volume44
Issue3
Pages (from-to)416-434
Number of pages19
ISSN0105-0710
Publication statusPublished - Sep 2012

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 51805933