Aarhus University Seal

Vandmiljøplan II - slutevaluering, December 2003

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  • R. Grant, Denmark
  • J. Waagepetersen, Denmark
  • Department of Freshwater Ecology
Udarbejdet i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning. Aftalen om Vandmiljøplan II (VMP II) af 17. februar 1998 var en op-følgning på Vandmiljøplan I fra 1987 og Handlingsplanen for Bære-dygtigt Landbrug fra 1991. Aftalen indebar iværksættelse af en bred vifte af virkemidler, som skulle sikre at reduktionsmålet fra 1987 blev nået inden udgangen af 2003.
Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Number of pages32
Publication statusPublished - 2003

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 12513731