Vandløb 2018: Novana

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

Links

Dette års rapport beskriver status og udvikling i vandkemiske forhold i vandløb, stoftransport af kvælstof og fosfor til kystvandene for perioden før og under NOVANA – og frem til og med 2018. Ligeledes beskrives den tidslige udvikling i Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) på cirka 250 tidsseriestationer for perioden 1994-2018.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages70
ISBN (Print)978-87-7156-452-5
Publication statusPublished - 26 Feb 2020
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number353

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 186978039