Vandaks i genoprettede danske vandløb

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

De sidste 100 år har mange plantearter inden for slægten vandaks været i kraftig tilbagegang i de danske vandløb. Et stigende antal genopretninger forsøger at vende tendensen, men, baseret på eksisterende undersøgelser, genindvandrer de sjældne vandaksarer ikke. Skyldes arternes fortsatte tilbagegang, at genopretningerne ikke formår at genskabe egnede levesteder, eller er spredningen fra kildepopulationer for begrænset til, at arterne kan etablere sig?
Original languageDanish
Article number6
JournalVand & Jord
Volume27
Issue41
Pages (from-to)21-24
Number of pages4
ISSN0908-7761
Publication statusPublished - Feb 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 183376098