Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Usynlige studerende i åbne online forløb: nye muligheder for efteruddannelse

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Formålet med artiklen er at undersøge og diskutere, hvordan såkaldte usynlige studerende deltager i åbne online forløb, og hvordan og hvad de lærer. Usynlige studerende betegner i denne artikel de deltagere, der er inaktive, tilsyneladende falder fra, og som ikke gennemfører de obligatoriske kursusaktiviteter. Artiklen indledes med et overbliksreview af central litteratur inden for “open education” med særligt fokus på målet om at nå målgrupper, der ikke nås gennem traditionel uddannelse. Artiklen er baseret på et kvalitativt studie, som er funderet i 11 interviews og 51 spørgeskemabesvarelser. Analysen udpeger fem forskellige måder at deltage på i et online undervisningsforløb: Studerende, deltagere, medlemmer, observatører og gæster. Artiklen sætter i analysen af den empiriske undersøgelse fokus på, hvad og hvordan de usynlige studerende lærer gennem åbne online forløb. Analysen leder frem til fem centrale aktiviteter for usynlige studerendeslæring: 1) at læse og se indhold, 2) at følge med og være en del af, 3) deltage i netværk, 4) reflektere og 5) anvende og ibrugtage. Endelig peger analysen på tre centrale former for udbytte for de usynlige studerende: 1) faglig inspiration, 2) at blive opdateret, samt 3) at få input til egen praksis. Resultaterne peger på, at der især er muligheder i at udvikle nye efteruddannelses-formater, der kan bidrage til usynlige studerendes egen kontekst - uden at etablere traditionelle kursusforløb med fastlagt læringsmål.
Original languageDanish
JournalLæring og medier (LOM)
Volume12
Issue21
Pages (from-to)1-16
Number of pages16
ISSN1903-248X
DOIs
Publication statusPublished - 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 154210614