USING RIPARIAN WETLANDS FOR SURFACE WATER PURIFICATION: EFFECT ON NUTRIENT CONCENTRATION AND BIOLOGICAL RESPONSE

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

71 Downloads (Pure)

Abstract

Den globale tilbagegang i biodiversitet og stigende behov for rent drikkevand kræver initiativer målrettet til at forbedre vandkvaliteten samt overvågning af den biologiske respons på vandet tilstand. I dette studie blev anvendelsen af ripariske hybride konstruerede vådområder til fjernelse af næringsstoffer i vandløb undersøgt, og den biologiske respons på næringsstoffer blev sideløbende vurderet i form af biofilms struktur og funktion. Fem konstruerede vådområder blev installeret langs en landbrug-by gradient i Aarhus, Danmark, for at evaluere vådområdernes fjernelseseffektivitet af næringsstoffer fra vandløb i forskellige oplande. Vandkemiske variable fra vandløb og konstruerede vådområder blev kontinuerligt monitoreret fra september 2022 til april 2023. For at undersøge den biologiske respons på næringsstoffer blev koloniserede biofilm prøver inkuberet med behandlet og ubehandlet vandløbsvand fra marts til april 2023. Jeg forventede, at placeringen af de konstruerede vådområder langs landbrug-by gradienten ville påvirke vandkvaliteten, således at koncentrationen af nitrat (NO3-) ville være højere i vandløb med landbrug i oplandet, mens koncentrationen af ammonium (NH4+) og fosfat (PO43-) forventedes at være højere i vandløb med by i oplandet. Derudover forventede jeg at de konstruerede vådområder ville reducere næringsstofniveauerne i vandet, som ville føre til en ændring i biofilmens struktur og funktion. Jeg fandt, at næringsstofniveauerne i vandløbsvandet generelt var lave uden en tydelig tendens langs landbrug-by gradienten pånær en stigning i NH4+-koncentrationen med øget bypåvirkning i oplandet. De konstruerede vådområder fjernede effektivt NH4+, suspenderet stof (TSS) og organisk kulstof (TOC), mens koncentrationerne af NO3- og PO43- viste en lille forøgelse som følge af behandlingen. Ingen signifikant sammenhæng blev fundet mellem næringsstofkoncentration og biofilmens biomasse, men den relative biomasse af de undersøgte alge fyla blev påvirket af fosfatkoncentrationen. Både biofilmens biomasse og funktion blev påvirket af lys gennem TSS-koncentrationen, men ingen sammenhæng blev fundet mellem næringsstoffer og biofilmens funktion.
Translated title of the contributionBrugen af Ripariske Konstruerede Vådområder til Behandling af Overfladevand : Biologisk respons på næringsstoffer i overfladevand
Original languageEnglish
Publication date2024
Publication statusPublished - 2024
Event18th Annual DWF Water Research Conference: Annual Water Research Conference - Copenhagen University, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg, Copenhagen, Denmark
Duration: 30 Jan 202430 Jan 2024
Conference number: 18
https://www.danishwaterforum.dk/Research/Annual-Meeting-2024/18th%20Annual%20DWF%20Conference_2%20Call%20for%20abstract.pdf

Conference

Conference18th Annual DWF Water Research Conference
Number18
LocationCopenhagen University, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg
Country/TerritoryDenmark
CityCopenhagen
Period30/01/202430/01/2024
Internet address

Cite this