Aarhus University Seal

Uranbjerget - Om forsøgene på at finde og udnytte Grønlands uran fra 1944 til i dag

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

I bogen redegøres for de hemmelige forsøg på at lokalisere uranreserver i Grønland under og efter Anden Verdenskrig, da den kolde krig indhyldede Danmark i en atmosfære af frygt og usikkerhed. Dernæst gennemgås de kostbare danske prestigeprojekter på Kvanefjeld fra 1955 til 1985, der først prægedes af optimisme og atomeufori , men endte med at sande til på grund af folkelig og politisk modstand mod uranudvinding. Og endelig trækkes trådene op til i dag, hvor spørgsmålet om ja eller nej til udnyttelse af de grønlandske uranforekomster spiller en central rolle for den grønlandske selvforståelse og splitter befolkningen i højere grad end noget andet projekt.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherVandkunsten
Number of pages272
ISBN (Print)978-87-7695-414-7
Publication statusPublished - 22 Mar 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 98663810