Unges tvetydige kamp for at erobre frihed

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen zoomer ind på de modsætningsfulde betingelser og muligheder unge har for at positionere sig i forhold til de friheds- og selvskabelsesforestilling der karakteriserer dagens danske samfund. Forventningen er at den unge tager ’friheden’ på sig, men hvad der tæller som frihed er kulturelt og socialt betinget, og hvis den ikke gribes på den ’rette måde’ mødes det af misbilligelse og måske ligefrem sanktioner. I artiklen analyseres
a) hvordan en gruppe 9.klasses elever søger at tilkæmpe sig frihedsrettigheder gennem generationsforhandlinger med forældre og lærere
b) hvordan unge inviteres til at erobre og iscenesætte deres ’nye frihed’ gennem alkohol og rusmidler – som et tvetydigt symbol på frihed og ufrihed på en og samme gang.
Original languageDanish
JournalPæda­gogisk Psykologisk Tidsskrift
Volume53
Issue2
ISSN1903-0002
Publication statusPublished - 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 102221763