Unges fortællinger om resiliens i Nanortalik

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Taitsiannguaq Tróndheim, Misi, Sermersooq Kommunia, Greenland
  • Peter Berliner
I artiklen præsenteres og diskuteres resultaterne af en kvalitativ, semistruktureret interview undersøgelse af 10 unges fortællinger om sociale relationer, værdier og trivsel, men med et særligt fokus på resiliens ved at spørge ind til, hvordan informanterne selv og/eller personer, som de kender, har mødt modgang i livet. Alderen på de interviewede er mellem 14 og18
år med et gennemsnit på 16,2 år. Resultaterne er, at de unge ser social støtte i form af samvær og dialog som ressourcegivende. Alle informanterne snakker om
samvær som nøglen til deres glæde. Næsten alle informanterne nævner dialog som en god problemløsningsmåde. Dialog og samvær er derved redskaber til at fremme resiliens. Man kan endog argumentere for, at de er resiliens. De er endvidere social resiliens, fordi de omfatter flere end én person – ofte mange – og kun kan skabes af flere sammen.
Død, alkoholisme, vold, tab og kedsomhed bliver nævnt som de former for modgang i livet, som de unge har mødt. De unge foreslår en række aktive løsninger, der både kan forebygge modgang i livet og som kan hjælpe til at komme sig over modgang. Disse løsninger omfatter fire kategorier: (1) godt
forældreskab, der skaber trygge rammer for børnene, idet det åbner for dialog, tillid til at tale med hinanden og gensidig respekt, (2) generelle værdier og holdninger, der lægger vægt på især kærlighed, omsorg, tryghed, respekt, accept af hinanden, glæde og tillid til både andre og sig selv, (3) flere
muligheder for fælles aktiviteter i lokalsamfundet i form af sport, arbejdspladser.
Original languageDanish
JournalPsyke & logos
Volume38
Issue1
Pages (from-to)193-216
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 118481570