Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Unge i – eller ude af? – skolen: marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser blandt udskolingselever med etnisk minoritetsbaggrund

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesis

  • Laila Colding Lagermann, Denmark
I afhandlingen undersøges skolen som mulighedsrum for udvalgte unge med etnisk minoritetsbaggrund i skolen. Med et specifikt fokus på marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser bidrager afhandlingen med indblik i elevernes identitetsskabelse og selvforståelse. Mere konkret bidrager afhandlingen med et indblik i hvordan læreres essentialiserede forståelser af – og med dem en om end velmenende farveblindhed og/eller farvebevidsthed i relation til – sociale kategorier som etnicitet og race, får ekskluderende effekter for de implicerede unge. Et andet for afhandlingen væsentligt bidrag handler om, hvordan negative sociale kategorier som ”ballademageren”, synes at ”klistre” til de implicerede elever i en grad, der begrænser de unges muligheder for at blive til som andet og mere, og om hvordan det ”klistrende” ved sådanne kategorier ikke ligger i fortiden, men snarere i den fremtid, der knyttes til kategorien. Afhandlingen bidrager endvidere med et blik på, hvordan overskridende forandringsbevægelser snarere end monokausalt kan forstås som et sammensurium af mange forskellige kræfter, hvor materialiteters (fx bestemte, etnisk racialt mærkede klædestykker) og spatialiserede (fiktive, som non-fiktive (fx dét at komme fra en bestemt københavnsk bydel)) kræfter blot er nogle af dem. Og endelig bidrager afhandlingen med indsigt i, hvordan eksklusion og marginalisering i skolen, ikke blot får betydning i skolen, men af de unge trækkes med udenfor skolen, og bliver (med)bestemmende for, hvordan livet gøres dér.
Original languageEnglish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherInstitut for Uddannelse og Pædaogogik (DPU), Aarhus Universitet
Number of pages284
ISBN (Print)9788776847890
Publication statusPublished - Dec 2014

    Research areas

  • Ungdomsforskning, etnicitet, racialisering, marginalisering, overskridelse af marginalisering

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 87289632