Ungdom

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Sociologisk er ungdom en interessant kategori1 da perioden samfundsmæssigt tillægges afgørende betydning for vores identitetsdannelse og for tilegnelse af de kompetencer i uddannelsessystemet, der skal kvalificere os som arbejdskraft. I kapitlet ser vi først nærmere på, hvordan ungdom bliver anset som en særlig fase for identitetsdannelse og kvalificering til voksenlivet. Dernæst afsøger vi, hvordan individualisering indvirker på ungdomslivet og dets institutionelt betingelser transitionsprocesser, men også, om det er blevet vanskeligere for unge at forestille sig en stabil voksentilværelse. Endeligt ser vi på, hvordan unges liv kan forstås som præget både af deres sociale opvækstbetingelser, og hvordan de selv formår at fortolke og omtolker disse betingelser kulturelt og socialt i de ungdomsgrupperinger, de indgår i.
Original languageDanish
Title of host publicationSociologiens problemer : En grundbog
EditorsAnders Blok, Carsten Bagge Laustsen
Number of pages21
Place of publicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication year30 Oct 2019
Pages141-161
Chapter6
ISBN (print)978-87-412-6714-2
Publication statusPublished - 30 Oct 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 158865356