Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisning och lärande genom InterAktion: hälsoundervisningens processer och resultat

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterEducationpeer-review

Detta kapitel behandlar processer och resultat i undervisning och lärande om hälsa. Diskussionen begränsas till processer inom avsiktliga, planerade undervisningspass som leds av en utbildare t.ex. en lärare, handledare, instruktör. Resultaten som diskuteras beskrivs som health literacy respektive hälsorelaterad handlingskompetens, begrepp som delvis överlappar varandra. Både health literacy och handlingsförmåga främjas av likartade pedagogiska principer och undervisningsstrategier, vilka diskuteras i detta kapitel. Kombinationen av kritisk hälsoundervisning som kännetecknas av begreppen deltagande, empowerment och demokratiska värderingar å ena sidan och sociokulturell inlärningsteori å andra sidan utgör den teoretiska referensramen för diskussionen.
Translated title of the contributionTeaching and Learning trhough InterAction: processes and outcomes of health education
Original languageSwedish
Title of host publicationHealth literacy : teori och praktik i hälsofrämjande arbete
EditorsKarin C. Ringsberg, Ewy Olander, Per Tillgren
Number of pages21
Place of publicationLund
PublisherStudentlitteratur
Publication year2014
Edition1.
Pages123-143
Chapter5
ISBN (print)9789144089157
Publication statusPublished - 2014

    Research areas

  • health education, health literacy, action competence, learning, teaching, Outcomes, Health Promotion, schools, Sundhedspædagogik, Læring , Undervisning, Grundskole

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 56476608