Undervisning i engelsksprogede uddannelser er ikke kun et spørgsmål om sprog - det er først og sidst undervisning

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

Denne artikel beskriver indhold og resultater af et længerevarende og obligatorisk kompetenceudviklingsprojekt for undervisere på et universitetsinstituts engelsksprogede uddannelser og diskuterer kort de resultater der blev opnået. Projektet blev gennemført i 2014-2015 med i alt tre hold undervisere. For hvert hold omfattede programmet i det første semester en individuel supervision med formativ feedback (supermentoring), et todages seminar og udarbejdelsen af en individuel handlingsplan for udvikling af de enkelte underviseres undervisning. I det andet semester blev dette fulgt op af endnu en individuel supermentoring samt en afsluttende workshop. Anden runde supermentoring, deltagerevalueringer og en afsluttende spørgeskemaundersøgelse viser samstemmende at de deltagende undervisere udviklede deres engelsksprogede undervisning i forløbet, en del af dem endda markant. I modsætning til hvad mange studieansvarlige og undervisere synes at mene, er de problemer der måtte opstå på engelsksprogede programmer ikke nødvendigvis af sproglig karakter, men omfatter i mindst lige så høj grad almene pædagogisk-didaktiske forhold samt interkulturelle kompetencer og kommunikation.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume12
Issue22
Pages (from-to)129-140
Number of pages12
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 107489515

30885 / i28