Underviserens rolle i digitalt understøttede peer feedback-aktiviteter

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceCommunication

Baggrund
Læringsaktiviteten peer feedback har oplevet en reinkarnation på flere danske universiteter. Dette skyldes de studerendes
oplevede læringsudbytte (Nicol et al 2014), en stigende efterspørgsel på feedback blandt de studerende (AU
studiemiljøundersøgelse 2017), og at peer feedback er udråbt som løsningen på nogle af de ressourcemæssige udfordringer,
uddannelserne oplever. Samtidig er teknologien til at understøtte peer feedback henover de seneste par år modnet
tilstrækkeligt til, at enhver underviser uden videre kan ibrugtage de digitale værktøjer, som understøtter peer feedback. Men
kan feedback outsources til studerende, og kan underviseren skrives ud af ligningen? I denne workshop fokuserer vi på
underviseren rolle i læringsaktiviteten peer feedback.

Deltagerforudsætninger
Ingen specielle forudsætninger

Indhold og struktur
Workshoppen indledes med en præsentation af forskellige peer feedback-aktiviteter og -forløb fra flere fakulteter på Aarhus
Universitet. Der vil være tale om peer feedback-forløb, som indeholder digitalt understøttede aktiviteter, der evt. er kombineret
med ikke-digitale elementer.
Præsentationen rummer inspiration til den efterfølgende workshop-aktivitet, hvor deltagerne gruppevis vil visualisere forløb,
udvikle peer feedback-aktiviteter og diskutere underviserens rolle heri. Workshoppen afsluttes med deling af udviklede
aktiviteter, deltagernes overvejelser, pointer og ideer.

Forventede udbytte
Deltagerne får inspiration til at udvikle peer feedback-aktiviteter.
Deltagerne får mulighed for i samarbejde med andre at udvikle peer feedback-aktiviteter og diskutere underviserens rolle heri.
Deltagerne får adgang til de udviklede peer feedback-aktiviteter.
Angivelse af projektets pædagogiske/didaktiske relevans
Workshoppen er relevant, fordi der fra mange sider er et intenst fokus på feedback ((Nicol et al 2014), og undervisere er
udfordrede ifht. at finde formater, der både er didaktisk relevante og håndterbare inden for de institutionelle rammer.
Original languageDanish
Publication year2020
Publication statusPublished - 2020
EventDUNK 20 Online edition - Online, Denmark
Duration: 14 May 2020 → …

Conference

ConferenceDUNK 20 Online edition
LocationOnline
CountryDenmark
Period14/05/2020 → …

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

ID: 188805008

30885 / i28