Undersøg: praktikerens guide til undersøgelsesdesign og formidling af resultater

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBook

Bogen henvender sig i første række til praktikere/"projektforskere", der har brug for at udarbejde en videnskabelig undersøgelse og formidle resultaterne. I bogen præsenteres en model for design af undersøgelser fra forskningsspørgsmål, litteraturoversigt, metode, resultater, diskussion og perspektivering. Et afsluttende kapitel fokuserer specielt på effektundersøgelser.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherDansk Psykologisk Forlag
Number of pages92
ISBN (Print)978-87-7158-594-0
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 114596029