Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret på NorFor Plan

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Standard

Udredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret på NorFor Plan. / Østergaard, Søren; Weisbjerg, Martin Riis; Aaes, Ole; Friggens, Nic; Kristensen, Troels; Kristensen, Anders Ringgaard; Nielsen, Lars Relund; Bossen, Dorte.

Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2009.

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Harvard

APA

Østergaard, S., Weisbjerg, M. R., Aaes, O., Friggens, N., Kristensen, T., Kristensen, A. R., Nielsen, L. R., & Bossen, D. (2009). Udredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret på NorFor Plan. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. http://web.agrsci.dk/djfpublikation/index.asp?action=show&id=1053

CBE

Østergaard S, Weisbjerg MR, Aaes O, Friggens N, Kristensen T, Kristensen AR, Nielsen LR, Bossen D 2009. Udredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret på NorFor Plan. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

MLA

Vancouver

Østergaard S, Weisbjerg MR, Aaes O, Friggens N, Kristensen T, Kristensen AR et al. Udredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret på NorFor Plan. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2009.

Author

Østergaard, Søren ; Weisbjerg, Martin Riis ; Aaes, Ole ; Friggens, Nic ; Kristensen, Troels ; Kristensen, Anders Ringgaard ; Nielsen, Lars Relund ; Bossen, Dorte. / Udredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret på NorFor Plan. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2009.

Bibtex

@book{6c2dd300098f11df8775000ea68e967b,
title = "Udredningsrapport om {\o}konomisk foderoptimeringi den enkelte bes{\ae}tning baseret p{\aa} NorFor Plan",
abstract = "I Danmark har der v{\ae}ret er s{\ae}rlig tradition i forbindelse med foderplanl{\ae}gningen, idet vi har fokuseret p{\aa} fodrings{\o}konomien frem for blot at fokusere p{\aa} at forsyne koen i forhold til forventede livsytringer. De tidligere udviklede v{\ae}rkt{\o}jer har s{\aa}ledes v{\ae}ret baseret p{\aa} {\o}konomiske principper om et aftagende merudbytte ved {\o}get input af foder. Den stadigt stigende fokusering p{\aa} effektivisering i malkekv{\ae}gsbes{\ae}tningerne og udviklingen i retning af mere svingende priser p{\aa} is{\ae}r foder og m{\ae}lk g{\o}r imidlertid den {\o}konomiske tilgang til foderplanl{\ae}gningen endnu mere aktuel end tidligere.NorFor Plan kan imidlertid ikke inddrage de {\o}konomiske sammenh{\ae}nge p{\aa} den enkelte bedrift og dermed optimere fodrings{\o}konomien i den enkelte bes{\ae}tning. Modeltypen og kompleksiteten af NorFor Plan g{\o}r det umuligt at anvende de tidligere modeller til NorFor Plan.Desuden er de tidligere modeller baseret p{\aa} data, hvor produktionsniveauet var v{\ae}sentligt lavere end i dag.I 2008 blev der med st{\o}tte fra m{\ae}lkeafgiftsfonden gennemf{\o}rt et udredningsarbejde i projektet {"}{\O}konomisk foderoptimering i den enkelte bes{\ae}tning baseret p{\aa} NorFor Plan{"}. Udredningen er gennemf{\o}rt ved brug ekspertvurderinger fra projektdeltagere og workshops. Eksperter har bidraget med udregninger indenfor deres kompetenceomr{\aa}de i relation til {\o}konomisk optimalt foderniveau. Disse udregninger er pr{\ae}senteret og diskuteret ved 3 workshops. Ved workshoppene blev der opstillet en liste over relevante fremtidige indsatsomr{\aa}der for at im{\o}dekomme de identificerede behov. P{\aa} baggrund af diskussioner ved workshop p{\aa} tv{\ae}rs af indsatsomr{\aa}derne, blev indsatsomr{\aa}derne grupperet og prioriteret med henblik p{\aa} anbefaling af den fremtidige indsats p{\aa} omr{\aa}det. F{\o}lgende indsatsomr{\aa}der er identificeret:1. Modeller for substitution mellem kraftfoder og grovfoder ved ad libitum fodring med grundfoder2. Konsekvenser af fodring i en periode p{\aa} produktionen i en efterf{\o}lgende periode. Mellem forskellige laktationsafsnit og mellem laktationer.3. Foderbudgettering med brug af Norfor. Ved foderbudgettering er det en v{\ae}sentlig del af opgaven at allokere de kendte foderbeholdninger hen til de dyregrupper (kvier, goldk{\o}er, h{\o}jtydende, ..) p{\aa} en optimal m{\aa}de. Norfor kan vurdere hele rationer under hensyn til vekselvirkninger mellem fodermidler.4. Nye generelle produktionsfunktioner og ny model for optimalt foderniveau baseret p{\aa} forbedrede metoder til at beregne ydelseskapacitet vha. bes{\ae}tningens egne data, hvor det fundne foderniveau (og ydelsesniveau) bruges som input ved foderplanl{\ae}gning med NorFor Plan.5. Planl{\ae}gning baseret p{\aa} produktionsfunktioner specifikke for den enkelte bes{\ae}tning. Ved l{\o}bende at opdatere denne produktionsfunktion med sammenh{\o}rende data for input (foder) og output (produktion) indsamlet i bes{\ae}tningen bliver det muligt at optimere foderniveauet ud fra netop de sammenh{\ae}nge, der g{\ae}lder i bes{\ae}tningen.6. Optimering/justering af foderniveauet p{\aa} individ-niveau (eller mindre gruppe) med kort tidshorisont.Gennem udredningsarbejdet er ovenst{\aa}ende indsatsomr{\aa}der prioriteret efter i hvilken r{\ae}kkef{\o}lge det anbefales at iv{\ae}rks{\ae}tte aktiviteter for at im{\o}dekomme behovene:Prioritet 1: Indsatsomr{\aa}de 4 suppleret med de n{\o}dvendige bidrag fra indsatsomr{\aa}derne 1, 2 og 6.Prioritet 2: Indsatsomr{\aa}de 5Prioritet 3: Indsatsomr{\aa}de 3Prioritet 4: Indsatsomr{\aa}derne 1, 2 og 6 gennemf{\o}rt i fuldt omfang.",
author = "S{\o}ren {\O}stergaard and Weisbjerg, {Martin Riis} and Ole Aaes and Nic Friggens and Troels Kristensen and Kristensen, {Anders Ringgaard} and Nielsen, {Lars Relund} and Dorte Bossen",
year = "2009",
language = "Dansk",
publisher = "Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Udredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret på NorFor Plan

AU - Østergaard, Søren

AU - Weisbjerg, Martin Riis

AU - Aaes, Ole

AU - Friggens, Nic

AU - Kristensen, Troels

AU - Kristensen, Anders Ringgaard

AU - Nielsen, Lars Relund

AU - Bossen, Dorte

PY - 2009

Y1 - 2009

N2 - I Danmark har der været er særlig tradition i forbindelse med foderplanlægningen, idet vi har fokuseret på fodringsøkonomien frem for blot at fokusere på at forsyne koen i forhold til forventede livsytringer. De tidligere udviklede værktøjer har således været baseret på økonomiske principper om et aftagende merudbytte ved øget input af foder. Den stadigt stigende fokusering på effektivisering i malkekvægsbesætningerne og udviklingen i retning af mere svingende priser på især foder og mælk gør imidlertid den økonomiske tilgang til foderplanlægningen endnu mere aktuel end tidligere.NorFor Plan kan imidlertid ikke inddrage de økonomiske sammenhænge på den enkelte bedrift og dermed optimere fodringsøkonomien i den enkelte besætning. Modeltypen og kompleksiteten af NorFor Plan gør det umuligt at anvende de tidligere modeller til NorFor Plan.Desuden er de tidligere modeller baseret på data, hvor produktionsniveauet var væsentligt lavere end i dag.I 2008 blev der med støtte fra mælkeafgiftsfonden gennemført et udredningsarbejde i projektet "Økonomisk foderoptimering i den enkelte besætning baseret på NorFor Plan". Udredningen er gennemført ved brug ekspertvurderinger fra projektdeltagere og workshops. Eksperter har bidraget med udregninger indenfor deres kompetenceområde i relation til økonomisk optimalt foderniveau. Disse udregninger er præsenteret og diskuteret ved 3 workshops. Ved workshoppene blev der opstillet en liste over relevante fremtidige indsatsområder for at imødekomme de identificerede behov. På baggrund af diskussioner ved workshop på tværs af indsatsområderne, blev indsatsområderne grupperet og prioriteret med henblik på anbefaling af den fremtidige indsats på området. Følgende indsatsområder er identificeret:1. Modeller for substitution mellem kraftfoder og grovfoder ved ad libitum fodring med grundfoder2. Konsekvenser af fodring i en periode på produktionen i en efterfølgende periode. Mellem forskellige laktationsafsnit og mellem laktationer.3. Foderbudgettering med brug af Norfor. Ved foderbudgettering er det en væsentlig del af opgaven at allokere de kendte foderbeholdninger hen til de dyregrupper (kvier, goldkøer, højtydende, ..) på en optimal måde. Norfor kan vurdere hele rationer under hensyn til vekselvirkninger mellem fodermidler.4. Nye generelle produktionsfunktioner og ny model for optimalt foderniveau baseret på forbedrede metoder til at beregne ydelseskapacitet vha. besætningens egne data, hvor det fundne foderniveau (og ydelsesniveau) bruges som input ved foderplanlægning med NorFor Plan.5. Planlægning baseret på produktionsfunktioner specifikke for den enkelte besætning. Ved løbende at opdatere denne produktionsfunktion med sammenhørende data for input (foder) og output (produktion) indsamlet i besætningen bliver det muligt at optimere foderniveauet ud fra netop de sammenhænge, der gælder i besætningen.6. Optimering/justering af foderniveauet på individ-niveau (eller mindre gruppe) med kort tidshorisont.Gennem udredningsarbejdet er ovenstående indsatsområder prioriteret efter i hvilken rækkefølge det anbefales at iværksætte aktiviteter for at imødekomme behovene:Prioritet 1: Indsatsområde 4 suppleret med de nødvendige bidrag fra indsatsområderne 1, 2 og 6.Prioritet 2: Indsatsområde 5Prioritet 3: Indsatsområde 3Prioritet 4: Indsatsområderne 1, 2 og 6 gennemført i fuldt omfang.

AB - I Danmark har der været er særlig tradition i forbindelse med foderplanlægningen, idet vi har fokuseret på fodringsøkonomien frem for blot at fokusere på at forsyne koen i forhold til forventede livsytringer. De tidligere udviklede værktøjer har således været baseret på økonomiske principper om et aftagende merudbytte ved øget input af foder. Den stadigt stigende fokusering på effektivisering i malkekvægsbesætningerne og udviklingen i retning af mere svingende priser på især foder og mælk gør imidlertid den økonomiske tilgang til foderplanlægningen endnu mere aktuel end tidligere.NorFor Plan kan imidlertid ikke inddrage de økonomiske sammenhænge på den enkelte bedrift og dermed optimere fodringsøkonomien i den enkelte besætning. Modeltypen og kompleksiteten af NorFor Plan gør det umuligt at anvende de tidligere modeller til NorFor Plan.Desuden er de tidligere modeller baseret på data, hvor produktionsniveauet var væsentligt lavere end i dag.I 2008 blev der med støtte fra mælkeafgiftsfonden gennemført et udredningsarbejde i projektet "Økonomisk foderoptimering i den enkelte besætning baseret på NorFor Plan". Udredningen er gennemført ved brug ekspertvurderinger fra projektdeltagere og workshops. Eksperter har bidraget med udregninger indenfor deres kompetenceområde i relation til økonomisk optimalt foderniveau. Disse udregninger er præsenteret og diskuteret ved 3 workshops. Ved workshoppene blev der opstillet en liste over relevante fremtidige indsatsområder for at imødekomme de identificerede behov. På baggrund af diskussioner ved workshop på tværs af indsatsområderne, blev indsatsområderne grupperet og prioriteret med henblik på anbefaling af den fremtidige indsats på området. Følgende indsatsområder er identificeret:1. Modeller for substitution mellem kraftfoder og grovfoder ved ad libitum fodring med grundfoder2. Konsekvenser af fodring i en periode på produktionen i en efterfølgende periode. Mellem forskellige laktationsafsnit og mellem laktationer.3. Foderbudgettering med brug af Norfor. Ved foderbudgettering er det en væsentlig del af opgaven at allokere de kendte foderbeholdninger hen til de dyregrupper (kvier, goldkøer, højtydende, ..) på en optimal måde. Norfor kan vurdere hele rationer under hensyn til vekselvirkninger mellem fodermidler.4. Nye generelle produktionsfunktioner og ny model for optimalt foderniveau baseret på forbedrede metoder til at beregne ydelseskapacitet vha. besætningens egne data, hvor det fundne foderniveau (og ydelsesniveau) bruges som input ved foderplanlægning med NorFor Plan.5. Planlægning baseret på produktionsfunktioner specifikke for den enkelte besætning. Ved løbende at opdatere denne produktionsfunktion med sammenhørende data for input (foder) og output (produktion) indsamlet i besætningen bliver det muligt at optimere foderniveauet ud fra netop de sammenhænge, der gælder i besætningen.6. Optimering/justering af foderniveauet på individ-niveau (eller mindre gruppe) med kort tidshorisont.Gennem udredningsarbejdet er ovenstående indsatsområder prioriteret efter i hvilken rækkefølge det anbefales at iværksætte aktiviteter for at imødekomme behovene:Prioritet 1: Indsatsområde 4 suppleret med de nødvendige bidrag fra indsatsområderne 1, 2 og 6.Prioritet 2: Indsatsområde 5Prioritet 3: Indsatsområde 3Prioritet 4: Indsatsområderne 1, 2 og 6 gennemført i fuldt omfang.

M3 - Rapport

BT - Udredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret på NorFor Plan

PB - Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

ER -