Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udredningsrapport om økonomisk foderoptimeringi den enkelte besætning baseret på NorFor Plan

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

  • Animal nutrition and environmental impact
  • Heard Health and Produktion Management
  • Disease Mechanisms, -Markers and -Prevention
  • Department of Animal Health and Bioscience
  • Department of Agroecology and Environment
  • Farming systems

I Danmark har der været er særlig tradition i forbindelse med foderplanlægningen, idet vi har fokuseret på fodringsøkonomien frem for blot at fokusere på at forsyne koen i forhold til forventede livsytringer. De tidligere udviklede værktøjer har således været baseret på økonomiske principper om et aftagende merudbytte ved øget input af foder. Den stadigt stigende fokusering på effektivisering i malkekvægsbesætningerne og udviklingen i retning af mere svingende priser på især foder og mælk gør imidlertid den økonomiske tilgang til foderplanlægningen endnu mere aktuel end tidligere.

NorFor Plan kan imidlertid ikke inddrage de økonomiske sammenhænge på den enkelte bedrift og dermed optimere fodringsøkonomien i den enkelte besætning. Modeltypen og kompleksiteten af NorFor Plan gør det umuligt at anvende de tidligere modeller til NorFor Plan.

Desuden er de tidligere modeller baseret på data, hvor produktionsniveauet var væsentligt lavere end i dag.

I 2008 blev der med støtte fra mælkeafgiftsfonden gennemført et udredningsarbejde i projektet "Økonomisk foderoptimering i den enkelte besætning baseret på NorFor Plan". Udredningen er gennemført ved brug ekspertvurderinger fra projektdeltagere og workshops. Eksperter har bidraget med udregninger indenfor deres kompetenceområde i relation til økonomisk optimalt foderniveau. Disse udregninger er præsenteret og diskuteret ved 3 workshops. Ved workshoppene blev der opstillet en liste over relevante fremtidige indsatsområder for at imødekomme de identificerede behov. På baggrund af diskussioner ved workshop på tværs af indsatsområderne, blev indsatsområderne grupperet og prioriteret med henblik på anbefaling af den fremtidige indsats på området. Følgende indsatsområder er identificeret:

1. Modeller for substitution mellem kraftfoder og grovfoder ved ad libitum fodring med grundfoder

2. Konsekvenser af fodring i en periode på produktionen i en efterfølgende periode. Mellem forskellige laktationsafsnit og mellem laktationer.

3. Foderbudgettering med brug af Norfor. Ved foderbudgettering er det en væsentlig del af opgaven at allokere de kendte foderbeholdninger hen til de dyregrupper (kvier, goldkøer, højtydende, ..) på en optimal måde. Norfor kan vurdere hele rationer under hensyn til vekselvirkninger mellem fodermidler.

4. Nye generelle produktionsfunktioner og ny model for optimalt foderniveau baseret på forbedrede metoder til at beregne ydelseskapacitet vha. besætningens egne data, hvor det fundne foderniveau (og ydelsesniveau) bruges som input ved foderplanlægning med NorFor Plan.

5. Planlægning baseret på produktionsfunktioner specifikke for den enkelte besætning. Ved løbende at opdatere denne produktionsfunktion med sammenhørende data for input (foder) og output (produktion) indsamlet i besætningen bliver det muligt at optimere foderniveauet ud fra netop de sammenhænge, der gælder i besætningen.

6. Optimering/justering af foderniveauet på individ-niveau (eller mindre gruppe) med kort tidshorisont.

Gennem udredningsarbejdet er ovenstående indsatsområder prioriteret efter i hvilken rækkefølge det anbefales at iværksætte aktiviteter for at imødekomme behovene:

Prioritet 1: Indsatsområde 4 suppleret med de nødvendige bidrag fra indsatsområderne 1, 2 og 6.

Prioritet 2: Indsatsområde 5

Prioritet 3: Indsatsområde 3

Prioritet 4: Indsatsområderne 1, 2 og 6 gennemført i fuldt omfang.

Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Publication statusPublished - 2009

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 3036335