Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tv-serien som vor tids roman?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen gør rede for de forbindelseslinjer, der er mellem den nyere amerikanske tv-serie og en række andre udtryksformer (fx radiospillet og spillefilmen) for dernæst at fokusere på tv-seriens slægtskab med romanen. Alene i Danmark har såvel kulturjournalister som forskere påpeget ligheder de to udtryksformer imellem, og artiklen vil forsøge at skabe et overblik over berøringsfladerne og parallellerne. Artiklens tese er, at sammenligningen er gangbar i forhold til en række parametre – særligt hvis man indsnævrer de i udgangspunktet temmelig heterogene og vidtfavnende udtryksformer ”romanen” og ”tv-serien” og fokuserer på bestemte eksempler og strømninger samt på bestemte distributions-, brugs- og oplevelsesformer (særligt DVD-udgivelsen ifm. tv-serier fx). Eksemplerne er primært fra en række nyere amerikanske tv-serier fra The Sopranos (HBO, 1999-2007) og frem, og artiklen vil afslutningsvist påpege en række grunde til, at de nyere tv-serier ikke desto mindre bør anses for at være en ganske særegen udtryksform præget af såvel bestemte tv-historiske udviklingstrin, branchespecifikke og juridiske forhold, ligesom der til tv-serierne knytter sig nogle særlige udtryksmæssige og receptionsæstetiske kendetegn.
Original languageDanish
JournalPassage
Issue68
Pages (from-to)83-100
Number of pages18
ISSN0901-8883
Publication statusPublished - 20 Dec 2012

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

Press/Media items

ID: 51647885