Tvistbilæggelse mellem EU-medlemsstaterne ved Den Europæiske Unions Domstol

Translated title of the contribution: Dispute Settlement between EU Member States by the Court of Justice of the European Union

Graham Butler, Helle Hjorth Christiansen (Translator), Tinna Meyer (Translator)

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artikel 259 and 273 TEUF giver EU-Domstolen kompetence til at træffe afgø-relse i tvister mellem EU-medlemsstaterne, forudsat at visse betingelser, der er fastsat i traktaterne er opfyldt. Artikel 259 TEUF vedrører håndhævelse af medlemsstaternes unionsretlige forpligtelser, hvorimod artikel 273 TEUF handler om at bede Domstolen om at være dommer i mellemstatslige tvister, der stammer fra en bilateral eller multilateral aftale, der relaterer sig til traktaternes sagsområde. Historisk set har brugen af begge disse instrumenter i forbindelse med retstvister mellem EU-medlemsstaterne været begrænset og har dermed demonstreret en stærk uafhængig retsordning, som Unionen har opbygget og udviklet. Denne artikel går i dybden med de to instrumenter, der bruges ved tvister mellem EU-medlemsstater, og analyserer i hvilken grad tvister mellem EU-medlemsstater kan indbringes for EU-Domstolen.
Translated title of the contributionDispute Settlement between EU Member States by the Court of Justice of the European Union
Original languageDanish
JournalEuroparaettslig Tidskrift
Volume2018
Issue1
Pages (from-to)57-74
ISSN1403-8722
Publication statusPublished - Mar 2018
EventSwedish Network for European Legal Studies - European Law Days Workshop 2017 - University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
Duration: 17 Aug 201718 Aug 2017
http://snef.se/sv/event

Workshop

WorkshopSwedish Network for European Legal Studies - European Law Days Workshop 2017
LocationUniversity of Gothenburg
Country/TerritorySweden
CityGothenburg
Period17/08/201718/08/2017
Internet address
  • The Court of Justice as an inter-state court

    Butler, G., Dec 2017, In: Yearbook of European Law. 36, 1, p. 179–208 30 p.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Cite this