Trivsel hos unge efterladte og pårørende: og effekten af at tale om det!

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

På baggrund af et repræsentativt survey-studie om trivsel og mistrivsel blandt 15-24 årige unge efterladte, pårørende og unge der hverken er pårørende/efterladte, kan vi konkludere at de fleste pårørende og efterladte trives godt. I gruppen der mistrives er der flest unge efterladte. Endvidere ser den overordnede trivsel ikke ud til at hænge sammen med hvorvidt de unge har talt om deres situation med andre. Til gengæld ser vi hos de efterladte, som ikke har fortalt om deres tab til nogen, en markant højere forekomst af mobbe-adfærd og selvmordsforsøg. Dette fund bliver ikke mindre interessant af, at den positive forskel åbenheden har for de efterladte, synes at udeblive for de pårørende. Vi forsøger at forklare forskellene med henvisning til en eksistensfænomenologisk analyse af kvalitativt interviewmateriale med de to målgrupper, hvilket leder hen i mod en større differentiering i forhold til den nuværende anbefaling, der opfordrer alle unge til emotionel åbenhed om deres situation.
Original languageDanish
Article number9
JournalPsyke & Logos
Volume40
Issue1
Pages (from-to)183-206
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 125684825