Trivsel - et befordrende eller tyrannisk begreb? Skitsering af et udvidet begreb om skoletrivsel

Translated title of the contribution: Wellbeing - a transformative or tyrannical concept?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Trivsel i skolen forbindes både til børns motivation for og lyst til at gå i skole og læring og præstationer (fx i test og karakterer). På den måde er det både meningsfuldt og forståeligt at trivsel er blevet en centralt omdrejningspunkt i arbejdet med skoleudvikling. På den anden side er der en risiko for at simplificerede forståelser af trivsel kommer til at underminere begrebets udviklende potentiale, så det i stedet bliver ’tyrannisk’, i form af individualiserende og forenklede forskrifter eller normer for, hvordan børn ’bør være og føle’. Dermed kan fokus på trivsel paradoksalt nok komme til at overskygge vigtige problemer i skolen. I denne artikel vil vi påpege og diskutere nogle af de simplificeringer af trivsel i skolen, som man kan støde på i forskning og praksis og skitsere et udvidet begreb om skoletrivsel, der retter opmærksomheden på elevers trivsel som et komplekst og dynamisk samspil mellem forbundne dimensioner: befindende, tilhør, tilblivelse og handlekraft forankret i skolen som pædagogisk og kulturel organisation.
Translated title of the contributionWellbeing - a transformative or tyrannical concept?
Original languageDanish
JournalPædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Volume58
Issue1
Pages (from-to)54-64
Number of pages11
ISSN1903-0002
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • Trivsel
  • skoler

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Wellbeing - a transformative or tyrannical concept?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this