Triazene-Based Traceless Linkers for DNA-Directed Chemistry and Development of Methods for Linking Nanomaterials to DNA Origami

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

  • Christian Hejesen, Denmark
Denne ph.d.-afhandling indeholder fire kapitler, der hver beskriver forskellige områder indenfor det videnskabelig felt: DNA nanoteknologi.

I kapitel 1 bliver der givet en generel introduktion til DNA og DNA-dirigeret kemi. Først bliver historien bag, og opdagelsen af DNA beskrevet, efterfulgt af en introduktion til DNAs generelle egenskaber. Kapitlet bliver afrundet ved at beskrive de mange spændende muligheder inden for DNA-dirigeret kemi.

I kapitel 2 beskrives det første forskningsprojekt i denne afhandling. Dette projekt er udført i samarbejde med firmaet Vipergen. Kemien bag diazonium salte og triazener bliver beskrevet, der danner et grundlag for forståelsen af projekt idéen. Projektet omhandler syntesen af en ny kløvbar og sporløs krydslinker til DNA-dirigeret kemi, der bruger triazenen som den centrale byggeblok for linker molekylet. Udover evnen til at krydskoble to DNA strenge, kan triazen linkeren ydermere introducere ny kemi på en DNA streng ved kløvning.
Det andet projekt, der er beskrevet i dette kapitel, omhandler de indledende studier og resultater for en DNA-dirigeret palladium katalyseret Suzuki-Miyaura krydskobling.

I kapitel 3 bliver DNA origami feltet kort introduceret, for at give en forståelse for kemien der bliver brugt senere i kapitlet. Dette bliver efterfulgt af en introduktion og gennemgang af kulstof-nanorørs historie og egenskaber. Selve projektet omhandler dispergeringen af kulstof-nanorør med DNA, og hvilke muligheder dette giver. Udover dispergering med ren DNA bliver kulstof-nanorørene dispergeret med syntetisk polymer der indeholder DNA. Denne polymer gør det muligt at binde kulstof-nanorørene på en DNA origami, der så kan analyseret ved hjælp af atomar kraftmikroskopi.

Kapitel 4 omhandler et projekt omhandler arbejde der er udført ved Arizona State University i USA. Ved kemisk modifikation af en DNA streng med et coenzym, vises det at det er muligt at modulere enzym aktiviteten for et coenzym-afhængigt protein.
Original languageEnglish
Number of pages138
Publication statusPublished - 2013

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 52459155