Transition Metal Catalysis in the Exploitation of Gaseous Building Blocks

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

  • Simon Laursen
Dette ph.d. studie har fokuseret på, hvordan den katalytiske effekt af fire forskellige overgangsmetaller (palladium, nikkel, guld og kobber) kan bruges i udnyttelsen af forskellige gasformige byggesten - værende kulilte, metanthiol og kuldioxid.
Original languageEnglish
Number of pages283
Publication statusPublished - 16 Nov 2018

Note re. dissertation

13:15-14:00 | 1593-012, Auditoriet, INANO-Huset, Gustav Wieds Vej 14, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C<br/>Ph.d.-forsvar: Simon Laursen (Vejleder: Troels Skrydstrup)

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 132030841