Tiny Houses - en case om samfundsfag i åben skole

Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Kirsten Rotbøll Lassen

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

Abstract

Vi vil i denne artikel fra et elevperspektiv undersøge, hvordan samfundsfagsundervisningen opleves, når en skole og et museum samarbejder om at undervise en modtageklasse i designprocesser med et bæredygtighedsperspektiv. Modtageklassen består af immigranter fra forskellige lande, som stort set alle er udfordret af sproglige barrierer og heraf har en vis sårbarhed i forbindelse med flytningen til Danmark. Undervisningen bestod af et fire dages forløb om at designe og bo i små boligformer (tiny houses) med henblik på at adressere samfundsmæssige problemstillinger vedrørende klimabelastninger og overbefolkning. Det blev bygget op om oplæg om designprincipper, samarbejdsøvelser, en ekskursion til to moderne kollegier samt et værkstedsarbejde og en afsluttende præsentation, hvor eleverne selv skulle designe og bygge en model af et tiny house. Undervisningen er i sin form dialogbaseret (Dysthe el at 2012), hvilket vil sige, at der er fokus på elevernes aktive deltagelse og på det at de udvikler evnen til at reflektere, danne meninger og deltage i diskussioner for at finde frem til bedst mulige løsninger. Det er i projektet et didaktisk mål, på denne måde at bidrage til elevernes demokratiske dannelse. Altså det at være aktive medborgere i et demokrati. Forløbet blev ledsaget af en følgeforsker, der observerede og havde samtaler med elever og lærere, hvilket blev kondenseret til arts-based research førstepersons fortællinger om oplevelserne af undervisningen. Disse analyseres her i et kropsfænomenologisk perspektiv, som viser, hvordan det lykkes at motivere eleverne, og at de sproglige barrierer i et vist omfang blev imødekommet af undervisningens praktiske former, men at der også er brug for at udvikle undervisernes relationskompetencer.
Original languageDanish
JournalPOLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik
Volume2
Issue2
Pages (from-to)155-164
Number of pages10
Publication statusPublished - 2021

Cite this