Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

 Tilblivelser i/mellem gammel og ny skolearkitektur

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Department of Learning
  • Research Programme in Organisation and Learning
 Artiklen undersøger hvordan to forskellige slags skolearkitekturer og ditto pædagogiske praksisser sætter forskellige betingelser for hvad det vil sige at være elev samt for lærer-elevrelationerne i skolen. Indsigterne stammer fra et forskningsprojekt om skoleskift (Juelskjær 2009), hvor eleverne netop flyttede fra 'traditionelle' skoler til en 'ny' skole som praktiserede en undervisning, der ikke hovedsagelig centrerede sig omkring klasseundervisning, og hvor skolearkitekturen understøttede, at eleverne ikke hovedsageligt var bænket i klasseværelset men brugte hele skolens areal til at arbejde på. Det er ikke en nyhed, at skoler sætter parentes om den 'traditionelle klasseundervisning' (se Hermann 2007, Coning-Smith 2009). Alligevel må vi gå aktuelt historisk, specifikt og åbent til værks og undersøge de specificiteter af tilblivelsespræmisser, som medskaber det, vi måske - måske ikke - kan få øje på som (nutidens) elever, og autoritetsrelationer mellem elev og lærer, for at forstå hvilke mulighedsbetingelser og effekter, som skolelivet sætter og sætter sammen med en innovativ eller ændringsivrig arkitektur. En arkitektur og medledsagende pædagogik som er så succesfuld, at den nu er på vej til at blive eksportvare (Politikken, 16. juni 2009). Der er brug for forskningsbaseret viden til at se på og diskutere de pædagogiske konsekvenser af en arkitektur som ikke blot performer "fleksibilitet", "synlighed" og "muligheden for differentieret undervisning", men som også accelererer nye former for elevheder - foruden præmisserne for at være lærer og leder i skolen.
Original languageDanish
JournalDansk Pædagogisk Tidsskrift
Volume58
Issue1
Pages (from-to)82-92
Number of pages10
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - 2010

    Research areas

  • school, pupils, architecture, materiality, time, space, subjectification

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 195530