Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Til vægs: Tomrum i dansk/nordisk maleri i 1880'erne og 1890'erne

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

I mit PhD-projekt undersøger jeg tomrummet som et markant visuelt fænomen og modernitetstegn i dansk/nordisk maleri i anden halvdel af 1800-tallet. Tomrum skal her forstås som proto-abstrakte dele i motivernes baggrunde, som vibrerer mellem materialitet og immaterialitet, mellem repræsentation og abstraktion og mellem rumlighed og flade, og som i varierende grad strider mod at underordne sig motivernes figurer og handling. Med afsæt fra Wolfgang Iser og Wolfgang Kemps receptionsæstetik – og i et indledende forsøg på at kaste et kritisk blik på projektets geografiske empiriafgrænsning – spørger jeg: Er det meningsfuldt at tale om særligt nordiske tomrum, og hvad karakteriserer dem i så fald? Empirisk tager oplægget afsæt i den europæiske stiltrend, som udvikler sig i 1880'ernes og 90'ernes maleri, hvor figurer, ofte med en indadvendt fremtoning, iscenesættes i billedernes forgrunde på baggrundsflader, der ofte har form af monokrome vægge. 
Original languageDanish
Publication year6 Dec 2017
Publication statusPublished - 6 Dec 2017
EventFigur/Abstraktion: Afdelingsseminar for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi -
Duration: 6 Dec 20176 Dec 2017
http://cc.au.dk/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/afdelingsseminar-for-kunsthistorie-aestetik-kultur-og-museologi/

Seminar

SeminarFigur/Abstraktion
Period06/12/201706/12/2017
Internet address

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 120538349