Tidlig indsats? Praksis i børnehavers inklusion af børn med autisme

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

”Tidlig indsats” som en fortælling om opsporing og forebyggelse har forplantet sig i forhold til alle former for udsatte grupper af børn. Vores analytiske opmærksomhed retter sig mod børn med autisme, der adskiller sig fra mange andre grupper ved klassificeringen af autisme som et handicap, der forstås som et livslangt vilkår. Gennem vores forskning om disse børn i almene dagtilbud vil vi belyse, hvordan ”tidlig indsats” er landet på praksisniveau for denne gruppe. Vi forstår vores fund i lyset af antropologen Cheryl Mattinglys perspektiv på etiske aspekter af socialt
liv. Vi spørger således analytisk: Hvad indebærer det, der rammesættes som
”tidlig indsats” på praksisniveau i dagtilbud, for børn med autisme?
Original languageDanish
JournalDansk Pædagogisk Tidsskrift
Volume2023
Issue4
Pages (from-to)78-95
Number of pages18
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - Dec 2023

Cite this