Aarhus University Seal

The predictive power of yield spreads for future interest rates: evidence from the Danish term structure

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Med udgangspunkt i danske nul-kupon obligationsrenter testes 'forventningshypotesen's høj-frekvens implikationer. Resultaterne viser, at op til 1985, hvor pengepolitikken er karakteriseret ved pengemængdestyring, forudsiger rentespændet den fremtidige renteudvikling i overensstemmelse med forventningshypotesen. For perioden efter 1985, hvor pengepolitikken ændres til rentestyring, forsvinder rentespændets evne til at forudsige de fremtidige renter.
Translated title of the contributionThe predictive power of yield spreads for future interest rates : evidence from the Danish term structure
Original languageEnglish
JournalThe Scandinavian Journal of Economics
Pages (from-to)145-159
Number of pages15
ISSN0347-0520
Publication statusPublished - 1995

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32316444