Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

The predictive power of yield spreads for future interest rates: evidence from the Danish term structure

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Med udgangspunkt i danske nul-kupon obligationsrenter testes 'forventningshypotesen's høj-frekvens implikationer. Resultaterne viser, at op til 1985, hvor pengepolitikken er karakteriseret ved pengemængdestyring, forudsiger rentespændet den fremtidige renteudvikling i overensstemmelse med forventningshypotesen. For perioden efter 1985, hvor pengepolitikken ændres til rentestyring, forsvinder rentespændets evne til at forudsige de fremtidige renter.
Original languageEnglish
JournalThe Scandinavian Journal of Economics
Pages (from-to)145-159
Number of pages15
ISSN0347-0520
Publication statusPublished - 1995

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32316444