Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

The making of an elite performance

Research output: Contribution to conferencePaperResearch

  • Department of Education
Med afsæt i Michael Callons begreb ’makroaktør’ fra hans studie af muslingefiskeri i Saint Brieuc Bay (1986) vil jeg undersøge, hvordan en elitepræstation bliver til. Dette perspektiv lægger op til at betragte præstationer som effekter af netværk, hvor sportsfolk bliver i stand til at præstere gennem deres kobling til en lang række af heterogene aktører. Præstationer studeres traditionelt på tre forskellige måder: som realisering af et individuelt talent (fx Williams & Reilly 2000); som et resultat af mange års målrettet træning (fx Ericsson, Krampe & Tesch-Römer 1993) eller som et produkt af et godt læringsmiljø, der som regel rammes analytisk ind af en klub eller et hold (fx Henriksen 2010). Ved hjælp af makroaktørbegrebet vil jeg argumentere for, at præstationer må forstås i en større sammenhæng, hvor såvel atleter som klubber indgår i et netværk med blandt andre sponsorer, presse og publikum. Gennem en koordinering af handlinger bliver en sportsgren til en makroaktør, hvor præstationer fremstår som entydige og indiskutable. Når en sportsgren derimod er i krise bliver det synligt, at makroaktøren består af mange aktører med multiple interesser. På baggrund af et litterært materiale bestående af sportsbiografier vil jeg undersøge, hvordan en præstation bliver til indenfor professionel landevejscykling, og hvordan makroaktøren, cykelsporten, i forbindelse med dopingkrisen i anden halvdel af 90’erne blev ude af stand til at producere præstationer, selvom rytterne (måske) kørte stærkere end nogensinde før. Paperet afsluttes med nogle overvejelser over præstationens ontologi ud fra Annemarie Mols distinktion mellem forskellige former for pluralisme (Mol 1999).
Original languageEnglish
Publication year9 May 2011
Number of pages1
Publication statusPublished - 9 May 2011
EventInventing connections - Århus, Denmark
Duration: 9 Jun 201110 Jun 2011

Conference

ConferenceInventing connections
CountryDenmark
CityÅrhus
Period09/06/201110/06/2011

    Research areas

  • Talent, Livslang læring

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 34387776