Department of Management

The linear quadratic adjustment cost model and the demand for labour

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Der udvikles en ny metode til estimation og test af den lineære kvadratiske tilpasningsomkostningsmodel når de underliggende tidsserier er ikke-stationære, og metoden anvendes til modellering af arbejdskraftefterspørgslen i danske industrisektorer.
Translated title of the contributionThe linear quadratic adjustment cost model and the demand for labour
Original languageEnglish
JournalJournal of Applied Econometrics
Volume9
IssueSupplement, Dec.
Pages (from-to)145-159
Number of pages15
ISSN0883-7252
Publication statusPublished - 1994

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32316308