Department of Psychology and Behavioural Sciences

The institutional set-up: an analysis of social pedagogues' accounts of treatment in everyday practice

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Department of Psychology

Der er fortsat behov for en afdækning af døgninstitutioners praksis. Med udgangspunkt i

kompleksitetsteori er forma°let med denne artikel at analysere, hvordan socialpædagoger

skaber relationen til anbragte børn. Elleve fokusgruppeinterviews blev gennemført under

anvendelse af case vignette teknikken. Analysen tyder pa°, at der er en forskel mellem

pædagogisk koheræns og daglige pligter, hvilket indikerer, at ha°ndteringen af vanskelige

episoder i hverdagen sker uafhængigt af det eksisterende behandlingsprogram.

Konsekvenserne for det institutionelle arrangement diskuteres.


Udgivelsesdato: 17.9
Original languageEnglish
JournalEuropean Journal of Social Work
Volume14
Issue2
Pages (from-to)229-245
Number of pages17
ISSN1369-1457
DOIs
Publication statusPublished - 2011

    Research areas

  • Residential Care Institutions, Evaluation, Complexity, Focus Group

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 22811354