Department of Management

The classic European hyperinflations revisited : testing the Cagan model using a cointegrated VAR approach.

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I tidligere studier af de klassiske Europæiske hyperinflationer antages det at stød til pengeefterspørgslen er ikke-stationære. I artiklen vises det v.h.a. kointegrationstests at denne antagelse er fejlagtig. Med udgangspunkt i en kointegreret VAR model findes det, at der under de Europæiske hyperinflationer var et betragteligt fremadskuende element i agenterne pengeefterspørgsel.
Udgivelsesdato: AUG
Translated title of the contributionThe classic European hyperinflations revisited : testing the Cagan model using a cointegrated VAR approach.
Original languageEnglish
JournalEconomica
Volume61
Issuenr. 61, August
Pages (from-to)331-344
Number of pages14
ISSN0013-0427
Publication statusPublished - 1994

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32316007