The Association between Perceived Stress and Mortality among People with Multimorbidity: A Prospective Population-Based Cohort Study

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

DOI

Multimorbiditet er udbredt i den danske befolkning og forbindes med dårligt mentalt helbred og høj mortalitet. Dette studie undersøger betydningen af psykisk velbefindende for prognosen hos personer med flere samtidige kroniske lidelser. Resultaterne viser, at personer med et højt selvrapporteret stressniveau havde en ca. 40 % forøget dødelighed, selv efter justeringer for køn, alder, 39 udvalgte sygdomme, livsstil og socioøkonomiske faktorer. Stress påvirkede dødeligheden hos alle personer, uafhængigt af antallet af kroniske sygdomme. Stress synes dog at have større betydning for antallet af dødsfald i gruppen af personer med svær multisygdom. Psykisk stress ser ud til at udgøre en selvstændig risikofaktor for dårlig prognose hos personer med multisygdom – også selvom man ikke har en psykisk diagnose. Praktiserende læger bør derfor fremover inddrage patienternes psykiske tilstand som en del af behandlingen af kroniske sygdomme. Studiet bygger på data om selvrapporteret stress og livsstilsfaktorer fra Den Nationale Sundhedsprofil og danske registerdata om multisygdom og socioøkonomiske faktorer, og kohorten blev fulgt i fire år. Studiet præsenterer og beskriver også et nyt dansk multisygdomsindeks med over 39 kroniske fysiske og psykiske sygdomme, som er baseret på diagnoser og receptindløsninger.
Original languageEnglish
JournalAmerican Journal of Epidemiology
Volume184
Issue3
Pages (from-to)199-210
Number of pages12
ISSN0002-9262
DOIs
Publication statusPublished - 1 Aug 2016

    Research areas

  • chronic disease, comorbidity, longitudinal studies, mental health, mortality, prognosis, stress, psychological

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 103426386