Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teleomsorgens infrastruktur: teleomsorg kan være tryghedsskabende for kronisk syge ældre, men hvad betyder teleomsorg for de sundhedsprofessionelle?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

Efter flere år med pilotprojekter har regeringen besluttet at udrulle KOL-telemonitorering i hele landet i løbet af 2020. Det kommer til at foregå via et samarbejde mellem kommuner, privatpraktiserende læger og hospitaler. Drivkraften er kvalitet oplevet af borgeren og omkostningsreduktion. Henvisningslogikker og pengestrømme vil unægtelig få stor betydning for den måde dette samarbejde kommer til at forme sig. I og med kommunerne dækker en betydelig del af udgifterne ved hospitalsindlæggelser har kommunerne også en udtalt interesse i at forebygge hospitalsindlæggelser. Da lægerne omvendt, som noget nyt, modtager et fast bidrag pr kronisk syg patient, har de næppe det store incitament til at gøre mere for denne gruppe. Kommunerne bliver derfor efter al sandsynlighed den drivende kraft i det tværsektorielle samarbejde. Dette forskningsprojekt ser nærmere på gevinster og komplikationer knyttet til teleomsorg i det professionelle (sam)arbejde. Forskningsprojektet der drøftes her er publiceret i sin fulde form i ’Sociology of Health and Illness’
Original languageDanish
JournalBest Practice Sygeplejersken
Number of pages3
Publication statusPublished - Mar 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 174411779